ආසියානු කුසලානයට තව සති දෙකයි. ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 20 20 ලිග් තරගාවලියේ සුපිරි දස්කම් අතර. සුපිරි ක්‍රීඩක තරංග හා දසුන් ඉහලින්ම

ආසියානු කුසලානයට තව සති දෙකයි. ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 20 20 ලිග් තරගාවලියේ සුපිරි දස්කම් අතර. සුපිරි ක්‍රීඩක තරංග හා දසුන් ඉහලින්ම
SLC 2020 ලිග් තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉරිදා(2) දඹුල්ල හා කොළඹ අතර පැවැත්වීමට නියමිතයි. පළමු වටයේ තරග අවසානයේ තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු විස්තර ඇතුලත් Vlog සටහන පහත විඩියෝවෙන් බලන්නසැප්තැම්බර් 15 ඇරබෙන ආසියානු කුසලානයේ කාල සටහන Sep 15, Sat Bangladesh vs Sri Lanka, 1st Match, Group, Dubai International Cricket Stadium , Dubai Sep 16, Sun Pakistan vs TBC, 2nd Match, Group A,Dubai International Cricket Stadium , Dubai Sep 17, Mon Sri Lanka vs Afghanistan, 3rd Match, Group B,Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sep 18, Tue India vs TBC, 4th Match, Group A,Dubai International Cricket Stadium , Dubai Sep 19, Wed India vs Pakistan, 5th Match, Group A,Dubai International Cricket Stadium , Dubai Sep 20, Thu Bangladesh vs Afghanistan, 6th Match, Group B,Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sep 21, Fri TBC vs TBC, Super Four, Match 1,Dubai International Cricket Stadium , Dubai TBC vs TBC, Super Four, Match 2,Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sep 23, Sun TBC vs TBC, Super Four, Match 3,Dubai International Cricket Stadium , Dubai TBC vs TBC, Super Four, Match 4,Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sep 25, Tue TBC vs TBC, Super Four, Match 5,Dubai International Cricket Stadium , Dubai Sep 26, Wed TBC vs TBC, Super Four, Match 6,Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Sep 28, Fri TBC vs TBC, Final,Dubai International Cricket Stadium , Dubai