1996 ලෝකකුසලාන අවසන් තරගය දිනයේ උදේ ටීම් එක පොලේ ගිය හැටි ගෙදර එකට උයන් කාපු හැටි සල්ලි පස්සේ නොගිය හැටි කියපු නායක අර්ජුන

1996 ලෝකකුසලාන අවසන් තරගය දිනයේ උදේ ටීම් එක පොලේ ගිය හැටි ගෙදර එකට උයන් කාපු හැටි සල්ලි පස්සේ නොගිය හැටි කියපු නායක අර්ජුන
අද වන විට රටේ සියලුම ක්ෂේත්‍ර හා ජනතාවගේ ආකල්ප පිරිහී ගිය යුගයක රටේ ආගමක් ලෙස සලකු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මුදල් මුලික වූ නිසා වුන විනාශය හිටපු නායක අර්ජුන පැහැදිලි කරනවා. එසේම 96 දී තමන්ගේ නිවසේ කණ්ඩායම නවතාගෙන කල කැපකිරීම් කිසිදිනක වෙළද දැන්වීමක පෙනී නොසිටි ආකාරය හා අද වැටි තිබෙන තත්වය පැවසු හැටි ඇතුලත් සම්පුර්ණ vlog සටහනක් පහත විඩියෝව සම්පුර්යෙන් බලා දැනගන්න