2016 අයිසිසිය සුමතිපාලට තරග කරන්න අවසර දුන්නද? ක්‍රිකට් පාවාදීම්ගැන රන්ජන් දිගු නිහැඩියාවකින් පසු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධානියාට ලිපියක් යවයි

2016 අයිසිසිය සුමතිපාලට තරග කරන්න අවසර දුන්නද? ක්‍රිකට් පාවාදීම්ගැන රන්ජන් දිගු නිහැඩියාවකින් පසු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධානියාට ලිපියක් යවයි
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ තිලංග සුමතිපාල මහතාට එම ධුරය දැරීමට සුදුසුකම් ඇත්දැයි විමසමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබේ.Image result for icc headquartersඑහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඩේවිඩ් රිචඩ්සන් වෙත ලිපියක් යොමුකරන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පෙන්වා දෙන්නේ මාධ්‍ය ආයතනයකට, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වෙළඳාමට සම්බන්ධ, මෙන්ම සූදු ආයතනයට සම්බන්ධ අයෙකුට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණයට ඉදිරිපත්වීමට අවස්ථාවක් ඇතිද යන්නයි.Image result for dave richardsonඑසේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණයට ඉදිරිපත්වීම සඳහා 2016 දී ඔහුට අයි.සී.සීය අවසරයක් ලබාදුන්නේ දැයි යන්න පිළිබඳව රන්ජන් රාමනායක මහතා සිය ලිපියෙන් විමසා සිටියි. අමාත්‍යවරයා මෙම ලිපිය 04දා යොමුකර තිබේ.